Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T16:24:20+01:00
Senat - decydował o polityce wewnętrznej i zagranicznej państwa

konsulowie - to najważniejsi urzędnicy w państwie wybierani na 1 rok, w czasie wojny dowodzili armią

cenzorzy - dbali o przestrzeganie praw i obyczajów rzymskich, czuwali nad moralnością obywateli

pretorzy - sprawowali władzę sądowniczą i zastępowali konsulów w czasie ich nieobecności

edylowie - sprawowali nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym oraz igrzyskami sportowymi

kwestorzy - zbierali podatki i zarządzali finansami państwa

dyktator - w sytuacjach zagrożenia państwa powoływany na wniosek senatu na 6 miesięcy, posiadał nieograniczoną władzę

trybuni ludowi - reprezentowali plebejuszy i bronili ich praw

Na pewno jest dobrze. =)
129 4 129