Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T16:42:22+01:00
AB= h = 4
BC = a = 3
AC = c = 5

k=12/5

DC= h' = 4 * 12/5= 48/5=9,6
CE= a' = 3 * 12/5=36/5=7,2
DE= c' = 5 * 12/5=60/5=12

Obw= DC + CE + DE
Obw= 9,6+7,2+12=28,8

P= 1/2 a' * h'
P=1/2 * 7,2 * 9,6
P=3,6 * 9,6
P=34,56

Obwod tego trojkata wznosi 28,8 a jego pole 34,56 ;)