Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T16:19:10+01:00
Signum temporis – znak czasu
status quo – istniejący obecnie stan rzeczy
pro publico bono – dla dobra publicznego, dla dobra ogółu
sui generis – swego rodzaju; swoisty, osobliwy
terra incognita – ziemia nieznana
sensu stricto – w ścisłym znaczeniu
homine- zamiast homo
13 4 13