Odpowiedzi

2012-08-30T13:43:35+02:00

Ladies and gentlemen...The Great Waldo!

Good evening, ladies and gentlemen.
Tonight I'd like to pertorm a very special.
trick for you. People under hypnosis
can often do extraordinary things.
Sometimes they think they are
someone else. They ofen cry or laugh without reason. When they think that they are swimming they are flair. As yuo all know I always take someone from the audience for my hypnotic shows. Can I have a valunteer, please?

Me Me !

Come here,young man. What's your name?

Tomek

Bomick? What a strange name!

It isn't Bomick, Mr Waldo. It's Tomek.

Very good, Bomick. Let's start. Look at me. Imagine it's autumn and you're walking in the park...

I never go for walks, Mr Waldo.

But you only have to imagine it! The sun is shining and...

The sun never shines in autumn in Poland. Autumn is cold and rainy.

Don't make me angry and try to concentrate. Now, look into my eyes, Bomick.

I told you, Mr Waldo. My name isn't Bomick. It's Tomek, T-O-M-E-K.

Concentrate! Yu are now sitting on a beautiful beach. The sea is very...

I hate goig to the seaside - it's so boring.

Oh, dear, I thing I need another volunteer.

Dobry wieczór panie i panowie.
Dziś wieczór chciałbym przedstawić państwu bardzo specjalny/ niezwykły trick (sztuczkę). Ludzie będący zahipnotyzowani często mogą robić różne ordynarne rzeczy. Niekiedy myślą, że są zupełnie kimś innym. Często płaczą lub śmieją się bez powodu. Kiedy myślą, że pływają tak na prawdę latali. Jak wszyscy wiecie zawsze biorę kogoś z publiczności do mojego hipnotycznego pokazu. Czy mam jakiegoś ochotnika?

Ja, ja!

Chodź tu młody człowieku. Jak masz na imię?

Tomek

Bomick? Jakie dziwne imię!

Nie, Bomick, panie Waldo. Tomek.

Bardzo dobrze Bomick. Zacznijmy.Popatrz na mnie (Spójrz na mnie).Wyobraź sobie, że jest jesień i idziesz przez park...

Nigdy nie chodzę na spacery,panie Waldo.

Ale masz to sobie jedynie wyobrazić! Słońce świeci i...

Słońce nigdy nie świeci jesienią w Polsce. Jesień jest zimna i deszczowa.

Nie denerwuj mnie i spróbuj się skoncentrować. Teraz spójrz mi w oczy Bomick.

Mówiłem panu. Nie nazywam się Bomick! To jest Tomek. T-O-M-E-K.

Skoncentruj się! Teraz siedzisz na pięknej plaży.Morze jest bardzo...

Nie nawidzę wybierać się nad morze- to jest takie nudne.

O, Boże, myślę że potrzebuję innego ochotnika.