Tekst zródłowy:
"Niektóre postulaty dotyczące uprawnień papieża Grzegorza VII zawarte 'dictatus papae', co znaczy słowa podyktowane przez papieża"

3. Tylko on sam [papież] może biskupów składać z godności lub do nich przywracać.
12. Jemu wolno władcami rozporządzać [a więc i cesarzy z tronu składać].
14. W całym Kościele wolno mu duchownych mianować, gdzie by chciał.
18. Orzeczenie jego przez nikogo nie może byc zaczepione [podważone], on sam zaś może unieważniać [orzeczenia] wszystkich innych.
19.Przez nikogo nie może być sądzony.
26. Nikt nie może być uważany za katolika, kto nie zgadza się z Kościołem rzymskim.
27. On może poddanych zwalniać od wierności bezecnych.

Pytania do tekstu:
1. Wymień uprawnienia, które miały przysługiwać papieżowi według 'dictatus papae'.
2. Dlaczego postanowienia te nie spodobały sie cesarzowi?

1

Odpowiedzi

2010-01-28T17:56:32+01:00
1. Wymień uprawnienia, które miały przysługiwać papieżowi według 'dictatus papae':
* miał prawo mianowania duchownych i rozporządzania miejscem ich nauczania;
*nie dotyczą go sądy, nie może być karany podczas kadencji;
*to co postanowi, to obowiązuje i nie wolno tych postanowień nikomu podważać;
*może podważać decyzję innych władców, królów lub innych władców;
*ma prawo wybierać kto rządzi;


2. Dlaczego postanowienia te nie spodobały się cesarzowi? :
Postanowienie te nie spodobały się cesarzowi, ponieważ według nich to papież decydował o wszystkim. Tzw. "ostatnie słowo" nie należało do cesarza, a to co on ustalił mogło być podważone przez papieża. Cesarz mógł się czuć zagrożony ze strony papieża, ponieważ papież mógł go w każdej chwili odsunąć od rządzenia cesarstwem.
118 1 118