Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-04T17:46:22+02:00
A) ((-4)/√5)²-0,2=(16/5)-0,2=(32/10)-0,2=3,2-0,2=3
b) (∛6)^(-3)*(1/18)^(-1)=[(1/∛6)^3]*[(18/1)^1]=(1/6)*(18/1)=(18/6)=3
c) (-2/3)^(-3)*(-9/8)^(-1)=(-3/2)^3*(-8/9)=(-27/8)*(-8/9)=(27/9)=3
d) [(-3)^3]/[(√9)^(-2)]=(-27)/[3^(-2)]=(-27)/[(1/3)^2]=(-27)/(1/9)=(-27)*9=-243

Nie wiem ale mi wychodzi, że w podpunkcie A, B i C wychodzi 3 :) Może pytanie brzmiało, który z wyników nie jest równy 3? Pozdro
2009-10-04T17:49:06+02:00
Liczba 3 jest wartością wyrażenia:
A (-4 przez √5)² - 0,2=16/5 -1/5=15/5=3
B (³√6)-³* (1 przez 18) do -1= 6⁻¹ *18=1/6*18=3
C (-2 przez 3)-³ * (- 9 przez 8) do -1= -27/8 * (-8/9)= 3
D (-3)³ / (√9) do -²=-27 / (1/√9)²=-27 : 1/9= -27* 9/1= -243
nie wiem czy czegos nie pomylikes