Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-04T17:29:02+02:00
Na specjalną uwagę w gronie prekursorów zasługuje Charles Babbage (1791-1871), najwybitniejszy twórca mechanicznych maszyn liczących (zrealizowana maszyna różnicowa, projekt maszyny analitycznej). Opis maszyny analitycznej zainspirował Adę Augustę Lovelace do zaprojektowania dla wynalazku Babbage'a programów działania. Współcześni mianowali ją za to patronką programistów, nazywając jej imieniem język programowania (Ada).

U schyłku XIX wieku Hermann Hollerith po zmodyfikowaniu wynalezionej przez J. M. Jacquarda (1752-1834) karty perforowanej zastosował ją jako podstawowy nośnik wejścia-wyjścia (używany potem przez całe dziesięciolecia wieku XX). Przełomu w koncepcjach automatycznych obliczeń dokonali jednak Turing i Coloss; “maszyna Turinga” stała się inspiracją dla J. von Neumanna, projektodawcy schematu stosowanego w budowie komputerów do dzisiaj.

Konrad Zuse zbudował w 1941 r. działającą na elektromagnetycznych przekaźnikach maszynę Z3, pracującą w systemie dwójkowym na liczbach reprezentowanych zmiennopozycyjnie.

Claude Shannon, twórca teorii informacji, przyczynił się do docenienia algebry Boole'a w realizacji układów elektronicznych.

W 1942 r. powstaje pierwszy komputer elektroniczny ENIAC, dzieło J. W. Mauchly'ego i J. P. Eckerta. W 1947 r. John Bardeen, W. Shockley (późniejszy kreator Doliny Krzemowej) i Walter Brattain dają światu tranzystor.
Duńczyk Brinch Hansen opracowuje nowoczesną koncepcję jądra systemu wieloprogramowego. Rok 1972 owocuje systemem operacyjnym UNIX (K. Thompson), D. Ritchie opracowuje w ślad za tym język C.

W 1975 r. student przed dyplomem, Bill Gates, zakłada firmę Micro-Soft (później Microsoft), aby w 15 lat potem zapanować na rynku komputerowych okien.

W latach osiemdziesiątych Bjarne Stroustrup rozwija język C++, a na drugim biegunie pracują twórcy języka Smalltalk, budując nowoczesne warsztaty programowania obiektowego. Równocześnie setki fachowców i entuzjastów oplatają świat łączami komputerowymi; powstaje sieć Internet (1983).

W 1991 r. Tim Berners-Lee inauguruje nowe, globalne mass medium: dla setek milionów ludzi internetowe strony WWW.

W 1999 r. Fin Linus Torvalds, autor bezpłatnego systemu operacyjnego Linux, zostaje postacią nr 1 światowych targów komputerowych, a w poczekalni wynalazków informatycznych od 1970 r. drzemią i dojrzewają pomysły molekularnych maszyn E. Drexlera.
1 5 1
2009-10-04T17:31:38+02:00
Charles Babbage
Ada Augusta Lovelaca
Konrad Zuse
Claude Shannon
dalej niewiem
2009-10-04T17:33:26+02:00
Charles Babbage
Ada Augusta Lovelace
Hermann Hollerith
J. M. Jacquard
J. von Neumann
Turing i Coloss
Konrad Zuse
Claude Shannon
J. W. Mauchly
J. P. Eckert
John Bardeen
W. Shockley
Walter Brattain
R. Noyce
J. Kilby
N. Wirth
E. W. Dijkstra
C. A. R. Hoare
Brinch Hansen
D. Ritchie
Bill Gates
Bjarne Stroustrup
Tim Berners-Lee
Linus Torvalds
E. Drexler