Zad1 Wypisz z podanych przysłów rzeczowniki o nieregularnej odmianie. Następnie połącz każdy wyraz z odpowiednią cechą jego odmiany.
-Nie wszystko złoto, co się świeci.
-Uderz w stół, a nożyce się odezwą.
-Człowiek do śmierci rozumu się uczy.
-Nikt nie jest sędzią we własnym świecie.
-Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

..........-odmiana mieszana
..........-brak liczby pojedynczej
..........-dwa różne tematy w licznie pojedynczej i mnogiej
..........-nietypowe formy D.,C.,B. i Ms. liczy mnogiej
..........-brak liczby mnogiej


zad2 Zapisz nazwy mieszkańców miast i państw:
a.Notre Dame(Paryż)
b.Wrocław(Polska)
c.Wilno(Litwa)

1

Odpowiedzi

2010-01-28T17:47:07+01:00
Sędzią -odmiana mieszana
nożyce -brak liczby pojedynczej
człowiek-dwa różne tematy w licznie pojedynczej i mnogiej
przyjaciół -nietypowe formy D.,C.,B. i Ms. liczy mnogiej
złoto-brak liczby mnogiej

zad2 Zapisz nazwy mieszkańców miast i państw:
a.Notre Dame(Paryż)- paryżanie
b.Wrocław(Polska)-wrocławianie, Polcy
c.Wilno(Litwa)- wilnianie, Litwini
14 4 14