Czy ktoś mi jeszcze może podać przykłady zjawisk ,które mają związek z istnieniem pola magnetycznego ziemi. prosiła bym prace n strone z jakimis ilustracjami. i jak by sie dało żeby jak najszybciej i nie piszcie tego samego co wojtuś poniżej. bardzo mi na tym zależy więc prosiła bym pełnymi zdaniami przynajmniej na strone i z jakimiś ilustracjami

1

Odpowiedzi

2009-10-04T17:43:48+02:00
Wyjaśnienie ziemskiego magnetyzmu to jedna z najbardziej pasjonujących zagadek nauki. Albert Einstein uznał ten problem za jeden z najważniejszych, przed którymi stanęła fizyka.

Magnetyzm jest zjawiskiem zwyczajnym, przyjmowanym przez większość ludzi jako coś zupełnie naturalnego. Każdy na pewno widział kiedyś kompas z igłą magnetyczną albo też używał go dla określenia kierunku, ale na pewno nikt z nas nie zastanawiał się, w jaki sposób kompas działa i co powoduje, że igła pokazuje akurat kierunek północny a nie na przykład zachodni.
Otóż dzieje się tak, dlatego, że igła kompasu ustawia się wzdłuż linii pola magnetycznego wytwarzanego przez Ziemię. Ta siła przyciągająca ładunki dodatnie do ujemnych lub północny biegun magnesu do bieguna południowego umożliwia na przykład działanie silnika elektrycznego lub generatora prądu. Bez przyciągania elektromagnetycznego nie byłoby możliwe istnienie atomów, gdyż ujemnie naładowane elektrony krążące po powłokach elektronowych wokół dodatnio naładowanego jądra atomu są utrzymywane właśnie dzięki owej sile. Bez atomów natomiast nie istniałby świat, ani Słońce, ani też ludzie. Kula ziemska wykazuje znaczny magnetyzm, czego dowodem może być zachowanie się igły kompasu. Ustawia się ona wzdłuż linii sil pola magnetycznego. Prawdą jest, ze igła pokazuje bieguny Ziemi - na półkuli północnej biegun północny, na półkuli południowej odwrotnie. Jednak są to bieguny magnetyczne Ziemi, czyli punkty, w których znajdują się końce jak gdyby ogromnego magnesu przeciągniętego przez środek planety. Bieguny magnetyczne są odchylone o około 11 stopni od biegunów geograficznych, czyli punktów, przez które przechodzi oś obrotu planety. Pomiędzy biegunami magnetycznymi przebiegają niewidzialne linie sił pola magnetycznego ułożone w uporządkowaną siatkę, która przypomina układ współrzędnych geograficznych, rozciągającą się nad całą powierzchnią Ziemi. Ten układ linii pola magnetycznego nazywany jest magnetosferą.
Magnetosfera Ziemi rozpościera się w przestrzeni kosmicznej na odległość wielokrotnie większą, niż wynosi promień naszej planety. Nie jest to pole symetryczne. Zupełnie nie przypomina pola wytwarzanego przez pojedynczy magnes sztabkowy, ponieważ zostaje silnie zniekształcone wskutek działania wiatru słonecznego. W wyniku tego procesu powstaje pole magnetyczne o wydłużonym kształcie przypominającym krople wody. Granice wpływów magnetycznych Ziemi nazywa się magnetopalzą. Według naukowców pole magnetyczne jest wykorzystywane przez wiele żywych stworzeń. Zdolność do utrzymywania określonego kierunku przez ryby, ptaki, a być może także ludzi po części przypisuje się właśnie wyczuwaniu kierunku ziemskiego pola magnetycznego. Nieznany jest mechanizm powodujący powstawanie tak silnego pola magnetycznego. Istnieją jedynie hipotezy, ze powstaje ono wskutek ruchów bogatej w żelazo mieszaniny metali w jądrze Ziemi, spowodowanych przez energię cieplną. Magnetyzm Ziemi jest zjawiskiem dynamicznym i zmiennym podobnie jak klimat czy krajobraz. Podlega ono nieustannym zmianom. Jego kierunek
i natężenie zmieniają się w różnych latach i tysiącleciach.
Pole magnetyczne jest także prawdopodobnie odpowiedzialne za powstawanie zjawiska zorzy polarnej. Należy ona do najwspanialszych zjawisk w przyrodzie dających się zaobserwować gołym okiem. Gdy się pojawia, na nocnym niebie można obserwować wstęgi fioletu, błękitu, bieli, pasma zieleni z czerwonymi końcówkami, mieniące się i bezustannie zmieniające kształt. Zorze polarne - północna i południowa - pojawiają się zazwyczaj w dwóch pasach otaczających odpowiednio Biegun Północny i Południowy, w tak zwanych strefach zorzowych. Rozciągają się z zachodu na wschód, prostopadle do wskazania igły kompasu, co może dowodzić ich związku z ziemskim polem magnetycznym. Wiele kwestii dotyczących powstawania zorzy polarnej pozostaje do dzisiaj niewyjaśnionych. Można tu wymienić jako przykład powstawanie pól elektrycznych, które indukują prądy na powierzchni Ziemi. Prądy te zakłócają prace telefonów i powodują błędne odczyty aparatury pomiarowej. Wiele jest jeszcze niezbadanych dobrodziejstw pola magnetycznego, ale jedno z nich jest szczególne. Może ono pomóc nam- ludziom. Jest to terapia polem magnetycznym. BEMER 3000 jest aparatem do łagodnej terapii pulsującym polem magnetycznym o niskim natężeniu.
Terapia ta wzmacnia w sposób naturalny energię w ludzkim organizmie, wyrównuje deficyt energetyczny, który wynika z wielu przyczyn, takich jak: niewłaściwe odżywianie, stres, wyniszczający tryb życia, wpływy cywilizacji, i wiele innych.

Wyrównanie deficytu energetycznego pozwala na uruchomienie naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu. Terapia nadaje się idealnie do wspomagania leczenia rozmaitych chorób oraz utrzymania zdrowia i witalności. Sukcesy zastosowania pulsujących pól magnetycznych w terapii potwierdzone są
w przypadkach: zwyrodnienia i zmiany w układzie kostnym; osteoporoza; reumatyzm; kontuzje sportowe; gojenie ran; cukrzyca i jej powikłania; ogólna regeneracja, zakłócenia i choroby układu krążenia; kłopoty z ciśnieniem; zakłócenia snu, dziecięce porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane, astma, migrena, alergie, zakłócenia potencji, zakłócenia w przemianie materii, regulacja przemiany tkanki tłuszczowej, stres i wiele innych.

Przekonajmy się do magnetoterapii - wyjątkowo skutecznej metody leczenia pulsującym polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Ten rodzaj terapii - polem magnetycznym - jest powszechnie stosowany w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Ostatnio również w Polsce wzrasta zainteresowanie tą metodą. Jej prekursorem był James Maxwell, który ponad sto lat temu uzyskał patent na lecznicze z wykorzystywaniem impulsowego pola magnetycznego. Magnetoterapia znalazła już zastosowanie w kilkunastu działach medycyny, m.in. w ortopedii, reumatologii, chorobach wewnętrznych, uzyskując wysokie uznanie specjalistów. Skuteczność tej metody jest dużo większa w porównaniu z obecnie stosowanymi. W przeciwieństwie do metod konwencjonalnych fizykoterapii, umożliwia ona głębokie, a nie wyłącznie powierzchniowe oddziaływanie na organizm. Co więcej, jest to praktycznie jedyna metoda wskazana i zalecana do stosowania przy stanach zapalnych. Terapia polem magnetycznym jest bezpieczna i może stanowić samodzielną metodą lub mieć istotne znaczenie w procesie kompleksowego leczenia. W USA terapia polem magnetycznym stosowana jest w ponad 1000 szpitali, klinik i ośrodków zdrowia w celu usuwania głębokiego bólu, skurczy mięsni, artretyzmu i innych dolegliwości. Japoński lekarz Kyoichi Nakagawa, ordynator kliniki w Tokio, przeprowadził badania ponad 11 000 chorych cierpiących na sztywność ramion i karku, lumbago, neuralgie, bóle mięśniowe i reumatyzm. Aż 95% spośród pacjentów uznało magnetoterapię za metodę bardzo skuteczną.

Odkryto, ze magnetyzm jest niezbędnym czynnikiem ludzkiego zdrowia; już pierwsi kosmonauci przekonali się, że pozostając przez pewien czas w przestrzeni pozaziemskiej, cierpieli na skurcze mięsni i utratę wapnia kostnego. Biomagnetyzm stosowany jest np. przez lekarzy ortopedów w celu przyspieszenia leczenia oraz zrastania się powikłanych złamań. Co dziesiąty obywatel Japonii stosuje magnetyczny podkład do spania a produkcja przyrządów magnetycznych jest 20-tym co do wielkości, przemysłem Japonii.