Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T17:26:15+01:00
Obwód wynosi:
Obw.=12+6+6√2+6√3
Obw.=18+6√2+6√3
po skroceniu przez 6:
Obw.=6(2+√2+√3)


Po\Zd\Ro\wi\on\ka


PS:w zalaczniku masz to na rysunku
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T17:48:10+01:00
O=|AD|+|DB|+|BC|+|CA|

tg30⁰=√3/3=6/|AD|
√3|AD|=18
|AD|=18/√3
|AD|=18√3/√3*√3
|AD|=18√3/3
|AD|=6√3

|AC|=√(|AD|²+|DC|²)
|AC|=√(6√3²+6²)
|AC|=√144
|AC|=12

tg45⁰=1=6/|DB|
|DB|=6
|CB|=√(|CD|²+|DB|²)
|CB|=√(6²+6²)
|CB|=√(36+36)
|CB|=√72
|CB|=6√2

O=6√3+6+6√2+12
O=6√3+6√2+18