1) Uzupełnij zdanie.
Palące się ognisko jest przykładem reakcji_______________, ponieważ_______

2) Uzupełnij słowne zapisy przebiegu reakcji chemicznych i okreś ich typy. Napisz substraty (S), produkty (P), pierwiastki (PCh) i związki chemiczne (ZCh).


chlorowodór---->______+________
Typ reakcji chemicznej:__________
S:_______________P:______________
PCh:_____________ZCh:____________

chlorek miedzi (II)+magnez--->____________
Typ reakcji chemicznej:____________
S:______________P:________________
PCh;_____________ZCh:_____________


3)Mając do dyspozycji pierwiastki chemiczne:siarkę, tlen, wodór i sód, napisz słownie przebieg sześciu reakcji chemicznych.
1._______________
2.___________
3.______________
4.______________
5.___________
6._____________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T18:01:18+01:00
1
Palące się ognisko jest przykładem reakcji egzoenergetycznej, ponieważ reakcja chemiczna przebiega z wydzielaniem enegrii.

2
chlorowodór --> chlor+wodór
Typ: reakcja analizy
S : chlorowodór
P : chlor, wodor
ZCh: chlorowodór

chlorek miedzi(II) + magnez --> miedź + chlorek magnezu
Typ : wymiana
S: chlorek miedzi, magnez
ZCh : chlorek miedzi, chlorek magnezu
P : magnez, miedź

3
tlen + siarka --> tlenek siarki
tlen + wodór --> woda
tlen + sód --> tlenek sodu
wodór + siarka --> siarkowodór
wodór + sód --> wodorek sodu
siarka + sód --> siarczek sodu

;))