1. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia :
a) -3xy(do potęgi 3) - (2xy(do potęgi 3) -xy)=
dla x = -1, y = 2

b) -(-48a(do potęgi 2) + 10a)-(-4a - a(do potęgi2) =
dla a= -1/7 [ ułeamek zwykły ]

2. Oblicz wartość liczbową wyrażenia :
a) -y+8x-y-2x dla x= -2. y= 6 z= -3.

b) -8y-4z+x-y-2z+1 dla x=-0,5, y-1, z=-3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T16:59:48+01:00
1. Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia :
a) -3xy³- (2xy³ -xy)=
dla x = -1, y = 2

-3xy³-2xy³+xy = -5xy³ + xy
-5*(-1)*2³+ (-1)*2 = 5*8 -2 = 40-2 = 38

b) -(-48a² + 10a)-(-4a - a²) =
dla a= -1/7 [ ułeamek zwykły ]

48a²-10a+4a+a² = 49a²-6a
49*(-1/7)² - 6*(-1/7) = 49 * 1/49 - (-6/7) = 1 + 6/7 =1⁶₇


2. Oblicz wartość liczbową wyrażenia :
a) -y+8x-y-2x dla x= -2, y= 6, z= -3
-6+8*(-2)-6-2*(-2) =-6+(-16)-6-(-4) = -6-16-6+4 = -24

b) -8y-4z+x-y-2z+1 dla x=-0,5, y-1, z=-3
-8*(-1)-4*(-3)+(-0,5)-(-1)-2*(-3)+1 = 8-(-12)-0,5+1-(-6)= =8+12-0,5+1+6 = 26,5
16 4 16