1) Pływające ciało nie tylko samo unosi się na powierzchni cieczy, ale może także utrzymać inne ciało:
a) Deska widsurfingowa ma objętość 0,12m sześciennego i masę 7kg. Jaką masę utrzyma ta deska na powierzchni wody, zanim całkiem sięzanurzy?

2

Odpowiedzi

2010-01-29T14:40:33+01:00
1a) V=0,12 m³
m= 7 kg
Q= 7 kg * 10 N/kg= 70 N
Fw=1000kg/m³*0,12 m³*10 N/kg=1200N
Cieżar maksymalny ciała= Fw-Q=(1200-70)N=1130N/10 N/kg=113 kg
Odp:Maksymalne obciązenie deski wynosi 113 kg.
2 4 2
2010-01-29T14:41:28+01:00
Wzór na obliczanie gęstości:
d=m/v=7kg/0,12m sześciennych =58.333g/cm3 czyl że już zatonęła bo woda ma gęstość 1g/1cm3
4 2 4