Proszę o przetłumaczenie z angielskiego na polski.

Alcohol problems vary in severity from mild to life threatening and affect the individual, the person's family, and society in numerous adverse ways. Despite all of the focus on drugs such as cocaine, alcohol remains the number one drug problem in the United States. According to community surveys, over 13% of adults in the United States will experience alcohol abuse or dependence (also referred to as alcoholism) at some point in their lives.STOP Drink, START Life !
The first step is realizing that you control your own behavior. It's the only real control you have in your life.
So use it. Here are the next steps:
1. Commit to quitting. Once you decide to quit, you can make plans to be sure you succeed.
2. Get help from your doctor. He or she can be your biggest ally. Alcoholism is a kind of disease, and it can be treated. Talking with your doctor or a counselor about your problems can be helpful too.
3. Get support. Contact Alcoholics Anonymous or the National Council on Alcoholism and Drug Dependence. They will give you the tools and support you need to quit. Ask your family and friends for support too.

2

Odpowiedzi

2010-01-28T23:10:26+01:00
Problemy alkoholowe różnią się nasileniem: od łagodnego do zagrażającego życiu i wpływaja na osoby, rodziny i społeczeństwo na liczne niekorzystne sposoby. Pomimo wszystko skupić na temat narkotyków, takich jak kokaina, alkohol pozostaje numerem jeden z problemem narkotykowym w Stanach. Według badań społecznych, ponad 13% dorosłych osób w Stanach Zjednoczonych obędzie się bez nadużywania alkoholu lub uzależnien (zwany także alkoholowych) w pewnym momencie swojego życia. STOP NARKOTYKOM<START ZYCIE!!!! Pierwszy krok można kontrolować własne zachowanie. To tylko rzeczywista kontrola jaka masz w swoim życiu. Więc z niego korzystaj. Oto kolejne etapy: 1. Zobowiązanie się do rzucenia palenia. Gdy zdecydujesz się,masz plany,pewnosc ze się uda. 2. Uzyskaj pomoc od lekarza. On lub ona moze być twoim największym sprzymierzeńcem. Alkoholizm jest rodzajem choroby, i można go leczyć. Rozmowa z lekarzem lub doradcą o swoich problemach mogą być przydatne także. 3. Uzyskać pomoc. Kontaktowy Anonimowych Alkoholików lub Krajowej Rady do spraw Alkoholizmu i Narkotykow. Będą ci narzędziem wsparcia, jakiego potrzebujesz, aby skonczyc. Poproś takze rodzinę i przyjaciół do wsparcia.

Chyba pomoglam.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T23:47:29+01:00
Problemy alkoholowe różnią się w nasileniu od łagodnego do zagrażającego życiu i wpływają na osoby, rodziny i społeczeństwa na liczne niekorzystne sposoby. Pomimo wszystkich skupić na temat narkotyków, takich jak kokaina, alkohol pozostaje numerem jeden z problemem narkotykowym w Stanach Zjednoczonych. Według badań społeczności, ponad 13% dorosłych osób w Stanach odbędzie się bez nadużywania alkoholu lub uzależnienia (zwany także alkoholowych) w pewnym momencie swojego życia.Skończ z alkocholem, zacznij żyć! Pierwszym krokiem jest uświadomić sobie, że można kontrolować własne zachowanie. To tylko rzeczywistą kontrolę masz w swoim życiu. Więc z niego korzystać. Oto kolejne etapy:
1. Zobowiązanie się do rzucenia palenia. Gdy zdecydujesz się, masz plany, pewność, że się uda.
2. Uzyskaj pomoc od lekarza. On lub ona może być twoim największym sprzymierzeńcem. Alkoholizm jest rodzajem choroby, i można go leczyć. Rozmowa z lekarzem lub doradcą o swoich problemach, bo mogą być także przydatne.
3. Uzyskać pomoc. Kontaktowy Anonimowych Alkoholików lub Krajowej Rady Alkocholizmu i narkotyków. Będą ci narzędziem wsparcia, jakiego potrzebujesz, aby zakończyć. Poproś rodzinę i przyjaciół do wsparcia.