Odpowiedzi

2010-01-28T16:57:21+01:00
Liberalizm gospodarczy,
kapitalizm, leseferyzm, neoliberalizm.
Spontaniczna alokacja zasobów, wolność gospodarcza, niskie podatki, własność prywatna

Wg terminologii
Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
"Wolność"
Jeśli nie widzisz całej tabeli
wciśnij F11 na klawiaturze.
Ponów aby powrócić.
obóz liberalno-demokratyczny,
liberałowie, reformatorzy,
demokraci, libertarianie
Unia Europejska: ALDE
USA: Demokraci, Libertarianie
(PoliticalCompass: Libertarian Right) obóz liberalno-konserwatywny ("czarni")
tradycyjna prawica, konserwatyści,
chrześcijańscy demokraci (ChD), monarchiści
Unia Europejska: EPL-ED
USA: Republikanie
(PoliticalCompass: Authoritarian Right)
Demokratyczna wspólnota
libertariańska.
Równość światopoglądów.
Rozdział Kościoła i Państwa.
Równość płci, ras, orientacji seksualnych. Tolerancja.
Wolność słowa i zgromadzeń.
Liberalizm
obyczajowo-światopoglądowy.
Anarchizm.

Wg terminologii
Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
"Braterstwo" Hierarchiczna wspólnota
autorytarna.
Dominacja światopoglądu religijnego
lub kultu jednostki.
Kościół/kult ingerujące w Państwo.
Klerykalizm, patriarchat, rasizm, antysemityzm, homofobia, totalitaryzm.
Ograniczone wolności obywatelskie.
Konserwatyzm
obyczajowo-światopoglądowy.
Faszyzm.

Wg terminologii
Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
"Autorytaryzm"
obóz socjaldemokratyczny ("czerwoni", "zieloni")
tradycyjna lewica, socjaldemokraci
Unia Europejska: PES, EUL/NGL
USA: Demokraci (zwani w tym obozie "liberałami")
(PoliticalCompass: Libertarian Left) obóz narodowy ("brunatni","czarni")
ludowcy, endecy, narodowi socjaliści,
narodowi katolicy, neofaszyści,
komuniści totalitarni
Unia Europejska: UEN
USA: komunitarianie, faszyści
(PoliticalCompass: Authoritarian Left)
Socjalizm, komunizm, państwo opiekuńcze,
"państwo dobrobytu", etatyzm.
Centralna alokacja zasobów, ograniczona wolność gospodarcza, biurokracja, nadregulacja, wysokie podatki, własność państwowa

Wg terminologii
Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
"Równość"
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T17:46:32+01:00
Liberalizm gospodarczy,
kapitalizm, leseferyzm, neoliberalizm.
Spontaniczna alokacja zasobów, wolność gospodarcza, niskie podatki, własność prywatna

Wg terminologii
Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
"Wolność"
Jeśli nie widzisz całej tabeli
wciśnij F11 na klawiaturze.
Ponów aby powrócić.
obóz liberalno-demokratyczny,
liberałowie, reformatorzy,
demokraci, libertarianie
Unia Europejska: ALDE
USA: Demokraci, Libertarianie
(PoliticalCompass: Libertarian Right) obóz liberalno-konserwatywny ("czarni")
tradycyjna prawica, konserwatyści,
chrześcijańscy demokraci (ChD), monarchiści
Unia Europejska: EPL-ED
USA: Republikanie
(PoliticalCompass: Authoritarian Right)
Demokratyczna wspólnota
libertariańska.
Równość światopoglądów.
Rozdział Kościoła i Państwa.
Równość płci, ras, orientacji seksualnych. Tolerancja.
Wolność słowa i zgromadzeń.
Liberalizm
obyczajowo-światopoglądowy.
Anarchizm.

Wg terminologii
Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
"Braterstwo" Hierarchiczna wspólnota
autorytarna.
Dominacja światopoglądu religijnego
lub kultu jednostki.
Kościół/kult ingerujące w Państwo.
Klerykalizm, patriarchat, rasizm, antysemityzm, homofobia, totalitaryzm.
Ograniczone wolności obywatelskie.
Konserwatyzm
obyczajowo-światopoglądowy.
Faszyzm.

Wg terminologii
Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
"Autorytaryzm"
obóz socjaldemokratyczny ("czerwoni", "zieloni")
tradycyjna lewica, socjaldemokraci
Unia Europejska: PES, EUL/NGL
USA: Demokraci (zwani w tym obozie "liberałami")
(PoliticalCompass: Libertarian Left) obóz narodowy ("brunatni","czarni")
ludowcy, endecy, narodowi socjaliści,
narodowi katolicy, neofaszyści,
komuniści totalitarni
Unia Europejska: UEN
USA: komunitarianie, faszyści
(PoliticalCompass: Authoritarian Left)
Socjalizm, komunizm, państwo opiekuńcze,
"państwo dobrobytu", etatyzm.
Centralna alokacja zasobów, ograniczona wolność gospodarcza, biurokracja, nadregulacja, wysokie podatki, własność państwowa

Wg terminologii
Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
"Równość"