Odpowiedzi

2010-01-28T17:02:05+01:00
Kaloria (łac. calor – ciepło) — historyczna jednostka ciepła, obecnie gdy ciepło jest utożsamiane z energią jest pozaukładową jednostką energii (skrót cal); często używana jest jednostka wielokrotna kilokaloria (skrót kcal); 1 kcal = 1000 cal.

Kaloria
Dawniej definiowana jako ilość ciepła potrzebna do podgrzania, pod ciśnieniem 1 atmosfery, 1 g czystej chemicznie wody o 1 °C od temperatury 14,5 °C do 15,5 °C.
1 cal = 4,1855 J

W 1929 roku wprowadzono kalorię międzynarodową (obecnie używany w fizyce przelicznik):

1 cal = 4,1868 J

Istnieje jeszcze kaloria termochemiczna:

1 cal = 4,184 J

W chłodnictwie używana jest jednostka ciepła o nazwie frygoria (fg), która jest równa co do wartości kalorii międzynarodowej.

Jednostką ciepła w układzie SI jest dżul J.

W energetyce w przeszłości używano kalorii jako jednostki ciepła. Przykładowo, typoszeregi kotłów wodnych miały w nazwie moc cieplną podawaną w gigakaloriach na godzinę (np. kocioł WR-25 ma moc cieplną 25 Gcal/h). Obecnie moc tych urządzeń podaje się w megawatach.

1 Gcal/h = 1,163 MW

Kaloria była również używana przy definiowaniu paliwa umownego — jest to paliwo o wartości opałowej wynoszącej 7000 kcal/kg.
2010-01-28T17:03:32+01:00
Kalorie !
Kalorie są zawarte w jedzeniachtłustych takich jak : hamburgery,frytki,chipsy oraz rzeczy bardzo tłuste , których człowiek w około 5 miesięcy może zjeść 1tyś.kalorii
1 2 1