Oblicz:
A)
[(½)²+(⅔)²]×3½=
B)8-(3²×0,11)=
C)(9⅓-0,02)²x2½=
D)(7⅓x2)-0,05=
E)(2,3x0,2)-1²=
F)[(3²-3):1²+1)]x5²=
G)(7½x2)+⅓=
H)8½x[(4²-12):(3²-5)]=
I)(4½+2)x0,02=
j)7½x(3²+2)=
k)(⅘xO,2)+3²=
L)7⅓+(½+2)=


Proszę o obliczenia dokładne

1

Odpowiedzi

2010-01-28T22:27:29+01:00
[(½)²+(⅔)²]×3½= [1/4+4/9] X 3,5= 9/36+ 16/36] * 3,5=25/36*3,5=175/72=2,43

B)8-(3²×0,11)=8-(9*0,11)=8-0,99=7,01