Oblicz:
A)
[(½)²+(⅔)²]×3½=
B)8-(3²×0,11)=
C)(9⅓-0,02)²x2½=
D)(7⅓x2)-0,05=
E)(2,3x0,2)-1²=
F)[(3²-3):1²+1)]x5²=
G)(7½x2)+⅓=
H)8½x[(4²-12):(3²-5)]=
I)(4½+2)x0,02=
j)7½x(3²+2)=
k)(⅘xO,2)+3²=
L)7⅓+(½+2)=


Proszę o obliczenia dokładne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T17:23:44+01:00
A) [(½)²+(⅔)²]×3½= (¼+⁴₉)*3½ = ²⁵₃₆ * 3½ = 2³¹₇₂

B)8-(3²×0,11)= 8-(9*0,11) = 8-0,99 = 7,01

C)(9⅓-0,02)²x2½= (87¹₉ -0,0004) * 2½ = 87 2491/22500 * 2½ =
217 6991/9000

D)(7⅓x2)-0,05= 14⅔ - 0,05 = 14 ³⁷₆₀

E)(2,3x0,2)-1²= 0,46 - 1 = -0,54

F)[(3²-3):1²+1)]x5²=[(9-3):1+1]*25= (6:1+1)*25 = (6+1)*25 =7*25=
=175

G)(7½x2)+⅓= 15+⅓ =15⅓

H)8½x[(4²-12):(3²-5)]= 8½*[(16-12):(9-5)] = 8½*[4:4] = 8½*1 = 8½

I)(4½+2)x0,02=9*0,02 = 0,18

j)7½x(3²+2)= 7½*(9+2) = 7½*11 = 82½

k)(⅘xO,2)+3²= 4/25 * 9 = 1 i 11/25

L)7⅓+(½+2)= 7⅓+2½ = 9 ⅚