Odpowiedzi

2010-01-30T09:36:58+01:00
Pierwsza demokratyczna transformacja przeprowadzona została w starożytnej Grecji, a zwłaszcza w Atenach. Jest to przejście od koncepcji i praktyki rządów niewielu do koncepcji i praktyki rządów wielu obywateli. W owym czasie jedynym do pomyślenia miejscem takiej demokracji mogło być miasto-państwo. Rządy demokratyczne, określane jako republikańskie, sprawowane były także w starożytnym Rzymie, a po latach odrodziły się we włoskich średniowiecznych i renesansowych republikach miejskich.

Druga transformacja to przejście od miasta-państwa do państwa narodowego. Koncepcja demokracji zostaje zastosowana tu na o wiele większą skalę. Wprowadzone zostają nowe instytucje polityczne: partie polityczne, parlamenty, kampanie wyborcze i referenda. Tak w dziewiętnastym i dwudziestym stuleciu narodziły się współczesne państwa demokratyczne.
10 4 10
2010-01-30T12:17:29+01:00
Tematem tej pracy jest kształtowanie się demokracji w starożytnej Grecji. Obejmować będzie ona głównie okres od VIII w. p.n.e. do V w. naszej ery. Praca będzie poświęcona procesowi powstawania Grecji jako państwa-polis oraz kształtowania się demokracji w Atenach, od królów poprzez rządy arystokracji i tyrańskie aż do reformatorów. Podejmuję się również porównać ze sobą Ateny i Spartę pod względem ustroju i opisać upadek państwa Greckiego. Postaram się dowieść, że demokracja, która wykształciła się w Atenach była zarzewiem późniejszej demokracji światowej.
4 2 4