Prosze o przetłumaczenie na język polski!!! ;D

Zuzka did the worst thing ever! You mustn't study all night long before a test.You have to rest and have a good night sleep If I can't remember some details the night before a test, I don't continue studying. I just hope that all my knowledge will come back in the morning.

2

Odpowiedzi

2010-01-28T17:14:20+01:00
Zuzka nie jest zawsze najgorsza ! Ty Nie musisz studiować przez całą noc przed testem.Ty odpoczywasz i dobrze śpisz w nocy, jeśli nie mogę sobie przypomnieć kilka szczegółów na noc przed testem, nie kontynuuję nauki. Mam tylko nadzieję, że wszystkie moje wiadomości wrócą rano.


;)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T17:14:54+01:00
Zuzka to nie było najgorsze w historii! Nie muszę studiować przez całą noc przed testem.Mam czas do odpoczynku i dobrego snu w nocy, gdy nie mogę sobie przypomnieć kilka szczegółów z testu w nocy,nie będę kontynuować uczenia się.Mam tylko nadzieję, że wszystkie moje wiadomości wrócą rano.
1 5 1