1.Oblicz przyspieszenie dwóch ciał o masach m₁-=2 kg i m₂= 4 kg poruszającego się pod działaniem dwu przeciwnie zwróconych sił
2. F₁= 10 N F₂= 4 N.Układ porusza się bez tarcia jaki będzie naciąg linki łączącej oba ciała?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-29T12:58:37+01:00
1. a=F•m

F₁=m₁•g
F₁=2kg•10m/s²
F₁=20N

F₂=m₂•g
F₂=4kg•10m/s²
F₂=40N

a₁=F₁•m₁
a₁=20N•2kg
a₁=40m/s²

a₂=F₂•m₂
a₂=40N•4kg
a₂=160m/s²