W 4-8 zdaniach opisaćw jaki sposób doszło do upadku republiki rzymskiej ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? P I L N E !!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2010-01-28T17:18:40+01:00
Prczyczyny:
a) wojny domowe między optymatami i popularami w I w.p.n.e
b) kryzys armii, związany z upadkiem warstwy wolnych chłopów
c) przekupstwa proletariatu przy wyborze urzędników
d) przestarzały ustrój Rzymu
Na początku I w.p.n.e wszyscy mieszkańcy Italii otrzymali obywatelstwo rzymskie, lecz nie osiągnęli w ten sposób zbyt wiele, ponieważ ustrój republiki Rzym skiej uniemożliwił im udział w wyborach urzędników.
e) wyzysk prowincji
f) powstania niewolników
- powstanie na Sycylii (II w.p.n.e)
- powstanie SPARTAKUSA (73-71 p.n.e)
2010-01-28T17:25:43+01:00
Na terytorium rzymskim były nakładane coraz większe podatki co nie podobało się ludności lecz miasta wciąż ubożały. Pomimo to wciąż rosły potrzeby dworu królewskiego dlatego były nakładane coraz wyższe podatki.
Bogacili się również właściciele latyfundiów którzy dbali tylko o swoją własność. Granice tego ogromnego państwa są tak rozległe że armia rzymska nie była w stanie bronić ziem rzymskich a barbarzyńcy wciąż najeżdżali. Do tych barbarzyńców należeli :
- Ostrogoci
- Wizygoci
- Germanie
- Hunowie
- Wandalowie.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T17:28:54+01:00
Dopóki terytorium państwa rzymskiego było niewielkie, republika funkcjonowała sprawnie. W miarę jak Rzym zaczął się przekształcać w rozległe imperium, sytuacja wymknęła się spod kontroli władz republikańskich. Coraz silniej uwidaczniały się różnice pomiędzy uprzywilejowaną arystokracją a plebejuszami. Arystokraci uważali dalsze podboje za najważniejsze cel republiki, ponieważ dzięki nim się bogacili. Z kolei plebejusze, narażający życie podczas walk i ponoszący koszty prowadzenia wojen, nie odnosili z nich żadnych korzyści. Rosło więc niezadowolenie z rządów senatu. Wykorzystywali to dowódcy legionów, którzy coraz mniej liczyli się ze zdaniem władz republiki, co doprowadziło do sporów o władzę. Od początku I w.p.n.e. w Imperium Rzymskim zaczęły wybuchać liczne wojny domowe. Armie przeciwników i zwolenników republiki na przemian pustoszyły kraj, przyczyniając się do pogłębiającego się kryzysu w Italii.
2 5 2