Odpowiedzi

2010-01-28T21:09:27+01:00
1. Powiadomienie Jezusa o chorobie Łazarza
2. Śmierć Łazarza
3. Wyznanie wiary w Jezusa przez Martę
4. Odwiedziny grobu zmarłego przez Jezusa
5. Zmartwychwstanie Łazarza
6. Wyjście zmarłego poza grób i pokazanie się ludowi