Statek pasazerski pokonuje droge w dol rzeki miedzy dwoma przystaniami w czasie 2 godzin. Na droge powrotna potrzebuje 2.5godziny. Odleglosc miedzy przystaniami wynosi 100km. Oblicz szybkosc statku przyjmujac za punkt odniesienia:
a) wode
b) ziemie (w gore i w dol rzeki)
Oblicz tez szybkosc wody wzgledem brzegow.

1

Odpowiedzi

2009-10-04T21:25:03+02:00
S=100km
t1=2h
t2=2,5h

Korzystamy z równania na prędkość ruchu jednostajnego

V+W=S/t1
V-W=S/t2

V+W=50km/h
V-W=40km/h
2V=90 to V=45km/h
W=5km/h

Czyli prędkość względem wody wynosi 45km/h
Prędkośc wody 5km/h.
Szybkośc statku w dół rzeki 50km/h a w góre rzeki 40km/h