Odpowiedzi

2010-01-28T17:26:58+01:00
1. Stosowanie zwrotów grzecznościowych, uprzejmość, gotowość do pomocy.
2.Prośba- jest to forma wypowiedzi, używana w celu uzyskania czegoś od adresata.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T17:27:05+01:00
Prośba jest formą wypowiedzi użytkowej, pisaną w celu uzyskania czegoś od adresata. Powinna być zwięzła i rzeczowa.

Ważne jest, aby przedstawić różne argumenty i uzasadnić swoją prośbę, pamiętając o stosowaniu zwrotów grzecznościowych. Typowe sformułowania: Zwracam się z prośbą..., uprzejmie proszę o..., liczę na przychylne rozpatrzenie mojej prośby..., byłabym bardzo wdzięczna, gdyby..., chciałabym prosić o...Dobre wychowanie (albo jego brak) bardzo często decyduje o naszych wzajemnych relacjach: dobre wychowanie zacieśnia nasze więzi z bliźnimi, jego brak niejednokrotnie izoluje ludzi od siebie na zawsze. Rzecz ma się podobnie ze skutkami naszego "bycia" dobrze wychowanym względem Pana Boga. Dlatego nie należy lekceważyć wrażliwości Boga na dobre względem Niego wychowanie człowieka.
Zasady-Brak wdzięczności za dobro,Skutki braku dobrego wychowania:Psychologowie twierdzą, że nikt nie lubi być pouczanym. To stwierdzenie weryfikuje się przede wszystkim w odniesieniu do ludzi odznaczających się brakiem dobrego wychowania.,Odpowiedzialność.
2010-01-28T17:29:46+01:00
Młodszy powinien najpierw podać ręke starszemu.
Młodszy nie morze krzyczeć na starszego.
Powinien zawsze pomagać starszemu.
Prośba ma na celu uzyskanie przez nas korzyści od osoby którą prosimy