Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T17:26:46+01:00
Rozpuszczalnością (L lub R) nazywamy maksymalną liczbę gramów substancji, jaka w danych warunkach (określone ciśnienie i temperatura) rozpuszcza się w 100 g rozpuszczalnika, tworząc roztwór nasycony.
Rozpuszczalność większości substancji stałych wzrasta na ogół wraz ze wzrostem temperatury.
3 3 3
  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T17:31:07+01:00

Rozpuszczalnością nazywamy ilość gramów substancji rozpuszczona w 100 g rozpuszczalnika (najczęściej wody), w danej temperaturze i ciśnieniu (dla gazów).

Zależy od:
*rozpuszczalność większości ciał stałych w wodzie, zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury.
*mieszaniny - przyspiesza rozpuszczanie się substancji
*rozdrobnienia substancji - ułatwia wnikanie cząsteczek wody *między cząsteczki substancji - przyspiesza proces rozpuszczania.

Proszę ;)

5 4 5