Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T17:49:25+01:00
1. Stanowią ok 28% ogólnej powierzchni delty. Obszary...
ODPOWIEDŹ: Depresyjne
2. Żuławy Wiślane podzielone są na trzy mniejsze terytoria; Gdańskie, Malborskie i..
ODPOWIEDŹ: ElbląskiE
3. Podstawa Żuław Wiślanych wyznaczona jest przez Mierzeję..
ODPOWIEDŹ: WiśLaną
4. Ile pięter użytkowych wód podziemnych występuje na obszarze Żuław Wiślanych?
ODPOWIEDŹ: Trzy
5. Żuławy Wiślane wchodzą w skład makroregionu: Pobrzeże...
ODPOWIEDŹ: gdAńskie
6. Wisła dzieli się na dwa ramiona: Nogat i..
Odpowiedź: LeniWka
7. Żuławy Gdańskie obejmują zachodnią część równiny deltowej położoną między Wisłą, a krawędziami Pojezierza..
ODPOWIEDŹ: kaszubskIego
8. Kraj, gdzie znajdują się żuławy Wiślane
ODPOWIEDŹ: polSka
9. Obszar Żuław Wiślanych stanowi praktycznie .... równinę.
ODPOWIEDŹ: pŁaską
10. Na obszarze Żuław Wiślanych znajduje się ponad 3.5 tyś, kanałów i 11 tys. Rowów....
ODPOWIEDŹ: melioracYjnych.


liczę na naj:)
2010-01-28T21:51:33+01:00
1) około 30% całego terytorium żuław to(Depresja)
2)sztuczna odnoga Wisły(przEkop)
3)Kanał znajdujący się na obszarze Żuław (eLbląski)
4)Drużno to jezioro(delTowe)
4.5)Jest to obszar zlewiska(bAłtyku)
5)wniesienia znajdujące się w północnej części obszaru(Wydmy)
6)Obszar położony najniżej(-1.8m p.p.m.)(raczkI elbląskie)
7)Pora roku w której przeważa suma opadów w ciągu roku(jeSień)
8)typ roślinności, rosnąca na czasowo zalewanych obszarach(Łęgi)
9)rodzaj żyznych gleb występujących na terenie żuław(madY)

wielkie litery w każdym ze słów utworzą hasło...