1.Licznik pewnego ułamka jest o 4 mniejszy od mianownika. Jezeli do licznika tego ulamka dodamy 1 i do mianownika rowniez dodamy 1,to otrzymamy polowe liczby 1. znajdz ten ulamek
2.znajdz liczbe dwucyfrowa taka ze suma jej cyfr jest rowna 14 oraz:
a)liczba o przedstawionych cyfrach jest o 18 mniejsza od danej liczby
b)liczba o przestawionych cyfrach jest podzielna przez 5
c)cyfra jednosci tej lliczby jest o 2 wieksza od jej cyfry dziesiatek
d)suma tej liczby o przedstawionych cryfrach jest rowna 154


pls z obliczeniami all

1

Odpowiedzi

2010-01-28T19:37:57+01:00
Zad 1.
(X-4+1)÷ (x+1) = ½ (dzielenie zapisz w postaci kreski ułamkowej)
(x-3)÷(x+1)=½
2(x-3)=x+1
2x-6=1+6
x=7
(x-4)÷x = (7-4)÷ 7 =3/7

Zad 2.
a) szukana liczba 10x+y
liczba o przestawionych cyfrach 10y+x
z tresci zad wynika układ równań
(układ równań) | x+y=14
|10x+y-10y-x=18
|x+y =14 \÷9
|9x-9y =18

|9x+9y =126
|9x-9y=18

18x=144\÷18
x=8
y=14-8 = 6
10x+y =80+ 6 = 86

b)
10y+x - dzieli sie przez 5 więc jej cyfrą jedności musi byc 5 (x nie może być 0 ponieważ liczba 10x+y nie byłaby liczbą dwucyfrową ), stad x=5

x+y =14
y=14-x
y=14-5
y=9
10x+y=10*5 + 9= 59

c)10x+y - szukana liczba (x-cyfra dziesiątek: y -cyfra jednosci)
|x+y = 14
|y-x=2

2y=16
y=8
x+y=14
x=14-y
x=14-8
x=6
10x+y=10*6+8= 68

d)
|x+y=14
|10x+y +10y+x=154

|x+y=14
|11x+11y=154\÷(-11)
|x+y=14
|-x-y=-14 (dodajemy stronami)
0=0 (układ nieoznaczony- ma nieskończenie wiele rozwiazań)

przykładowe rozwiązania:
68 +86 = 154
77+77=154
59+95=154