Odpowiedzi

2010-01-28T17:40:47+01:00
Zachodzi w cienkich rurkach lub szczelinach częściowo zanurzonych w cieczy.Wywoływana jest współdziałaniem napięć powierzchniowych występujących na powierzchniach zetknięcia cieczy z powietrzem, cieczy ze ścianką naczynia i ściankami naczynia z powietrzem.Dzięki włoskowatości zachodzi wsiąkanie cieczy w ciała porowate, przewodzenie wody, soków w roślinach jak i również podnoszenie się wody w porach skał ponad zwierciadło wód gruntowych.