Zad.1
Oblicz ile gramów wodorotlenku sodu i wody należy użyć aby otrzymać 200g roztworu 5-procentowego.

ma wyjść wynik 10g NaOH i 190 g H₂0

zad.2
Na podstawie wzoru oceń, a następnie oblicz, który ze związków chemicznych ma większą zawartość procentową(% masowy) sodu w cząsteczce: tlenek sodu czy wodorotlenek sodu?

Ma wyjść wynik 74,2 % sodu w Na₂0 i 57,5% sodu w Na0H

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T19:14:19+01:00
Zad1
ms=?
m rozp=?
Cp=5%
mr=200g

Cp=ms*100%\mr
przeksztalcamy ten wzor aby wyliczyc ms:

ms=Cp*mr\100%
ms=10g
zad2
M-NaOH=23+16+1=40g\mol

MNa\ MNaOH=23*100%\40=57,5%

MNa₂O=62g\mol

MNa\ MNa₂O=2*23*100%\62=74,2%
1 5 1