Odpowiedzi

2010-01-28T18:11:08+01:00
SPORT

1. Pierwsze igrzyska sportowe odbyły się w Olimpii w 776r.p.n.e
- Odbywały się co 4 lata i okres ten nazywano "OLIMPIADĄ"
- Trwały one do 393 r.
- W czasach nowożytnych pierwsze igrzyska zostały zorganizowane w 1896r. w Atenach.
2. Przebieg igrzysk
Dzień pierwszy - sportowcy ślubowali, że będą walczyć uczciwie i brali udział w obrzędach ku czci Zeusa.
Dzień drugi - odbywały się zawody, w których brali udział chłopcy.
Dzień trzeci i czwarty - rozpoczęcie rywalizacji przez mężczyzn.
Dzień piąty - wręczanie nagród zwyciężcom poszczególnych konkurencji sportowych.
3. Podstawowe konkurencje w igrzyskach to pięciobój olimpijski:
- Skok w dal
- Biegi
- Rzut oszczepem
- Rzut dyskiem
- Zapasy

TEATR

Pierwsze przedstawienia chóru z przewodnikiem odbywały się na ulicy, a potem na agorze.
- Odbywały sie co roku z okazji Wielkich Dionizji, czyli świeta ku czci boga wina - Dionizosa.
- Następne widowiska odbywały się w amfiteatrze na zboczach wzgórz.
- W teatrze greckim grali tylko mężczyźni, aktorów było 3.
- Grano tylko komedie i tragedie.

Orchestra - półokrągły plac, który był przeznaczony na występy chóru.
Skene - drewniany lub kamienny budynek który słuzył jako garderoba dla aktorów i magazyn rekwizytów.
Proskenion - pełnił funkcję sceny. Było to przylegające do skene podwyższenie, na którym występowali aktorzy.

Mam nadzieję, że pomogłam :))
1 5 1