Odpowiedzi

2010-01-28T17:44:11+01:00
Uczciwość to jedna z wielu wartości, które znaczą granice pomiędzy tym, co słuszne, a tym, co niewskazane; pomiędzy tym, co wypada, a tym co niegodne. Kształtowanie podstawy uczciwości jest więc sprawą najwyższej wagi. Niektórzy pomyślą więc, że ta wartość jest kształtowana w domu, przy wysiłkach całej rodziny. Natomiast ja sądzę, że uczciwość nie jest kształtowana w domu, co postaram się uzasadnić poniższą argumentacją:

Po pierwsze, każde dziecko nie chce różnić się od swoich rówieśników, którzy nie chcą być stereotypami, w związku z czym depczą po wszystkich normach i zasadach ustalonych przez społeczeństwo. Koledzy mają czasem większy wpływ na dziecko, niż rodzice, którzy chcą wychować swoją pociechę na uczciwego człowieka.

Po drugie, od zwalczania poważnej nieuczciwości jest policja, która nie ma zbyt dobrej opinii w Polsce. Dzieci zaczynając od podwórkowych kłamstw, na które nie zwracają uwagi rodzice, gdyż myślą, że tak błahe sprawy nie są warte ich uwagi, tolerują je, przez co dzieci czują się bezkarne, co potem musi zaowocować w przyszłości w postaci braku respektu przed policją.

Po trzecie, człowiek w trosce o swój byt poszukuje coraz bardziej wyrafinowanych źródeł dochodu. Dlatego czasem ze wzorowych dzieci powstają ludzie, dla których najważniejszym celem w życiu jest zdobycie bogactwa. Sięgają najróżniejszych źródeł dochodu, byleby przynosiły jak największy zysk, są zdolni do oszustw, łapówkarstwa.

Reasumując, na kształtowanie uczciwości wpływ ma przede wszystkim środowisko w jakim się poruszamy. Wraz z wiekiem człowiek zapomina o naukach rodziców i postępuje według swojego, nie zawsze uczciwego postępowania.
11 4 11