Odpowiedzi

2010-01-31T17:31:09+01:00
Na ciężarek działają 2 siły:
F - pionowo w dół - siła ciężkości ciężarka
Fw - pionowo w górę - siła wyporu ciężarka przez wodę

F - Fw = 0,3N

F = m*g
Fw = V * row * g
V = m / roa

row - ro wody - gęstość wody = 1000kg/m^3
roa - ro aluminium - gęstość aluminium = 2720 kg/m^3

m * g - m * row * g / roa = 0,3
m * g * (1 - row/roa) = 0,3
m = 0,3 / (g * (1 - row/roa)) =
= 0,3 / (10 * (1 - 1000 / 2720)) =
= 0,03 / (1720 / 2720) = 0,03 * 2720 / 1720 = 0,04744 kg
1 4 1