Odpowiedzi

2010-01-28T17:45:42+01:00
Dytyramb-oda lub pieśń pochwalna o charakterze patetycznym.
orchestra-nazwa półkolistego placu w teatrach greckich i rzymskich, znajdującego się pomiędzy sceną a widownią.
skene-w teatrach greckich i rzymskich, początkowo drewniany, później kamienny budynek usytuowany naprzeciw widowni wzdłuż linii stycznej do orchestronu.
32 4 32
usytowany aha niby co to za słowo
3 gwiazdy
2010-01-28T17:46:48+01:00
Dytyramb-oda lub pieśń pochwalna o charakterze patetycznym, wzniosłym, niekiedy tragicznym; z czasem nabrał cech patetycznej poezji emocjonalnej. Współcześnie występuje zarówno w tonacji poważnej, jak i parodystycznej - prześmiewczej.

orchestra-nazwa półkolistego (pierwsze orchestry wytyczano w kształcie prostokąta, koła lub elipsy, z czasem przyjęła się forma półkola i ta uległa rozpowszechnieniu) placu w teatrach greckich i rzymskich, znajdującego się pomiędzy sceną a widownią. Była to centralna część teatru. Największe znaczenie miała w teatrach greckich, zwłaszcza w okresie budowania tzw. teatrów dionizojskich. Usytuowana u stóp wzgórza, była placem o średnicy 20 – 40 m z umieszczonym w jej środku ołtarzem boga thymele. Na niej odbywały się występy chóru i aktorów w wystawianych sztukach.

konflikt- (nie wiem o jaki konflikt ci chodzi wiec wybrałem polityczny xD) walka dwóch lub więcej podmiotów polityki posiadających wzajemnie sprzeczne interesy i zmierzających do osiągnięcia pozytywnie wartościowanych dóbr materialnych i niematerialnych poprzez zdobycie, utrzymanie i sprawowanie władzy - przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości działania, zneutralizowaniu lub zniszczeniu oponenta.

skene- w teatrach greckich i rzymskich, początkowo drewniany, później kamienny budynek usytuowany naprzeciw widowni (theatronu) wzdłuż linii stycznej do orchestronu.
26 4 26
2010-01-28T17:48:37+01:00
Dytyramb-poważna pieśń o tragicznym , wzniosłym chrakterze.
Orchestra-Centralna część teatru rzymskiego lub greckiego.
Konflikt- ( tu nie mam pewności bo nie wiem jaki to konflikt) -spór, kótnie, nieporozumienie.
Skene-(scena) w teatrze rzymskim lub greckim. Mieściły sie na niej garderoby aktorów.
15 4 15