Proszę o przetłmaczenie i wytłumaczenie o co w tym chodzi ?
nie z tłumacza

Sports my classmates have played this week.

Adventure sports my classmates have tried.

Most people in my class have played sports this week. Fifty per cent have played football. One person has done judo, and three people have played basketball.

Half the class have tried and adventure sport. A few people have tried mountain biking and two people have tried climbing. No one has tried skydiving.

2

Odpowiedzi

2010-01-29T11:38:58+01:00
Sporty moi koledzy z klasy zagrali w tym tygodniu. Sporty przygodowe moi koledzy z klasy spróbowali. Większość ludzi za moją lekcję zagrała w sporty w tym tygodniu. Pięćdziesiąt procent grało w piłkę nożną. Jedna osoba zrobiła judo, i trzech ludzi grało w kosza. Połowa klasa spróbować i sport przygodowy. Kilku ludzi...

chodzi tutaj o sporty różnego rodzaju.
A co do tekstu to z góry mówię że jest jakiś bez sensu. Przez osiem lat nauki nie spotkałam się z czymś takim. A tłumacze fakt są bez sensu.
2010-01-29T11:42:11+01:00
Moim koledzy z klasy uprawiali spoty w tym tygodniu.
Moim koledzy z klasy próbują uprawiać sporty ryzykowne, ekstremalne.
Większość ludzi z mojej klasy uprawiała sport tego tygodnia. 50% gra w piłkę nożną. Jedna osoba uprawia judo, a 3 osoby grają w koszykówkę.
Połowa klasy trenuje sporty ekstremalne. Kilka osób trenuje jeżdzenie rowerem po górach, dwie osoby wspinaczke.Nikt nie uprawia skydiving.

Tu masz stronę bierną. Możesz powiedzieć że moi koledzy uprawiaja sporty ekstremalne albo że sporty ekstremalne są uprawiane przez moich kolegów.
To drugie wg mnie jest trudniejsze:)