1. Oblicz V walca mając dane pole powierzchni całkowitej 72 pi cm i wysokość 5 cm.

2.Oblicz objętość kuli, której pole powierzchni wynosi 25 pi cm.

3.Trójkąt równoramienny prostokątny o przyprostokątnej a = 2 pierwiastkow z dwóch obraca się dokoła przeciwprostokątnej. oblicz objętość i pole powierzchni powstałej bryły.


4.trapez równoramienny o podstawach długości 8 cm i 2cm i ramieniu dł.5 cm, obraca sie wokól krótszej podstawy.oblicz objętość i pole powierzchni otrzymanej bryły

5.przekrój osiowy stozka jest trójkątem równoramiennym o ramieniu dł. 12 cm, kąt rozwarcia stożka wynosi 120 stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej stozka.

3. Powierzchnia walca po rozwinięciu jest kwadratem o boku 12 pi. oblicz objetosc i pole powierzchni całkowitej walca.

$. pole powierzchni dwóch kul są równe odpowiednio 25 pi cm i 225 pi cm. oblicz stosunek bojętosci tych kul.

6. wysokośc walca ma długość 16 cm, a długość promienia podstawy jest równa 17 cm, walec ten przecięto płaszczyzną równoległą do osi i otrzymano w przekroju kwadrat. Oblicz odległość tego przekroju do osi walca.

1

Odpowiedzi

2010-01-28T17:46:55+01:00
1Narysuj sobie walec wpisany w kulę. Oznacz wysokośc walca h, promień walca r, promień kuli R. Narysuj promień kuli R tak,aby wychodził ze środka kuli do podstawy walca. Okazuje sie więc, że powstał nam trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej R, przyprostokątnych r i .

dalej napewno sobie poradzisz;)