Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T18:06:09+01:00


Roli, jaką jest informowanie społeczeństwa, najbardziej zinstytucjonalizowanej formy wiedzy,wpływają one na opinię publiczną, zwiększają możliwości kontrolowania władzy oraz innych instytucji, ogólnych problemów w pewnym stopniu zależy bowiem od postrzegania problemów lokalnych,uprawnienia władzy i obywatela w systemie demokratycznym, uczestnictwa obywateli w yciu publicznym; funkcje środków masowego przekazu .Pomimo rosnącego znaczenia środków masowego przekazu jako sposobu informacji i kształtowania opinii okazuje się, że możliwości manipulowania wyborcami za ich pośrednictwem są ograniczone z wielu powodów.Są one źródłem informacji, kreują postacie polityków, wpływają na wyniki wyborów, kontrolują działalność władz państwowych, stanowią swoistą „czwartą władzę” w państwie. transfer idei, przyswajanie wartości kulturowych odgrywają istotną rolę.
4 3 4