1. Jaka masa NaNO₃ znajduje się w 300cm³ roztworu o stężeniu 0.2 mol/dm³.

2. Oblicz masę CuSo₄ zawartą w 300 cm³ 0.2-molowego roztworu.

3. Oblicz stężenie molowe roztworu soli otrzymanego przez rozcieńczenie wodą 80g Na₂SO₄ do objętości 500 cm³.

4.Oblicz masę Na₂CO₃ zawartą w 200 cm³ 0.6-molowego roztworu.

1

Odpowiedzi

2010-01-29T15:38:57+01:00
Przydatne wzory:
Cm = n/Vr
Cm - stężenie molowe (jednostka mol/dm3)
n - liczba moli
Vr - objętość roztworu w dm3

n = m/M
m - dowolna masa substancji wyrażana w g
M - masa molowa substancji (masa atomowa lub cząsteczkowa) wyrażana w g/mol


1. n = Cm*Vr
n = 0,2 * 0,3 = 0,06 mol

MNaNO3 = 23 + 14+ 3*16 = 85 g/mol

m = n*M = 0,06 mol * 85 g/mol = 5,1 g

2. n = 0,3 * 0,2 = 0,06 mol

MCuSO4 = 64 + 32 + 64 = 160 g/mol

m = n*M = 0,06*160 = 9,6 g

3. m=80g
MNa2SO4= 46+32+64 = 142 g/mol
V = 0,5 dm3

n - liczba moli

n = m/M = 80/142 =0,56 mol

Cm = n/Vr = 0,56/0,5 = 1,12 mol/dm3

4. V = 0,2 dm3
Cm = 0.6 mol/dm3
MNa2CO3 = 46+12+48=106 g/mol


n = Cm*V = 0,6 * 0,2 = 0,12 mol

m = n*M = 0,12 * 106 = 12,72 g