Zad.1
Ciało porusza się po okręgu o promieniu 25 cm ze stałą wartością prędkości.Okres ruchu wynosi 2 sekundy.Jaka jest jego prędkość?

Zad.2
Ciało porusza się po okręgu o promieniu 2o cm z prędkością 0,4 m/s².Oblicz okres ruchu tego ciała.

Wzór: V=2п * r/ T

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T18:08:11+01:00
V=2*pi*r/T
v=2*3,14*0,25m/2s
v=0,785 m/s

zad.2
jednostka szybkości to m/s
0,4m/s=2*3,14*0,2m/t
t=0,32s
2010-01-28T18:16:13+01:00
Zad 1
r=25cm=0,25m
T=2s
--------------------
V=2πr/T
V=2π*0,25m/2s
V=0,5πm/2s
V=0,25m/s

zad 2
r=20cm=0,2m
V=0,4m/s
----------------------
V=2πr/T
TV=2πr
T=2πr/V
T=2π*0,2m/0,4m/s
T=0,4πm/0,4m/s
T=1π s