Odpowiedzi

2010-01-28T18:08:10+01:00
4.styl gotycki
-delikatna dekoracja
-Barwne światło przenikające do wnętrza przez wysokie witraże stwarza wrażenie uduchowienia
-dominują kierunki pionowe

styl romański
-styl w sztukach plastycznych wykonywanych z kamienia
-stylu romańskim były proste, racjonalne, rozplanowane, zwykle zaokrąglone
-Charakteryzowały się obronną grubością murów wznoszonych z kamieni o kwadratowym ciosie, małymi otworami okiennymi, które zabezpieczały przed najazdem wroga, ponieważ świątynie pełniły wtedy rolę warowni
6 3 6
2010-01-28T18:09:13+01:00
PODOBIEŃSTWA: W obu stylach budowano ratusze,kościoły
RÓŻNICE: Gotycki: / Romański:
wysokie budowle / masywne, niskie
wielkie okna z / małe okna bez szyb
witrażami / kamień ciosany (budulec)
czerwona cegła (budulec)
Fukcja: religijna / Funkcja: obronna
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T18:09:18+01:00
Róźnice:
-budowle romańskie: łuki półokrągłe
a gotyckie łuki ostre
-budowle romańskie: raczej niskie
gotyckie: strzeliste, wysokie
-romańskie: mała dekoracyjność
gotyckie: bogactwo form, dekoracyjność
-bodowle romańskie: sklepienia kolebkowe i krzyżowe
gotyk: sklepienia krzyżowo żebrowe

podobieństwa:
występują transepty na krzyżowaniu naw
przewaga budowli sakralnych
9 3 9