Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-28T18:06:45+01:00
Przyczyny upadku Cesarstwa Rzymskiego od wieków budziły zażarte spory między historykami. Debatę zapoczątkował angielski historyk z XVIII wieku Edward Gibbon w swoim monumentalnym dziele Zmierzch i upadek cesarstwa rzymskiego.
2010-01-28T18:07:00+01:00
Wewnętrzne:

- upadek rolnictwa w wyniku długich lat pokoju i prowadzenia wyłącznie wojen obronnych zmalała liczba niewolników pracujących w rolnictwie),

- brak niewolników wykwalifikowanych, zajmujących się pracą rzemieślniczą,

- porzucanie zawodu przez wolnych rzemieślników,

- upadek handlu (powrót do gospodarki naturalnej),

- wyludnianie się miast,

- ogromne wydatki na armię (która była uważana do rozstrzygania wewnętrznych konfliktów) i utrzymanie dworu,

- wykorzystywanie przez urzędników swych stanowisk do wzbogacania się.

Zewnętrzne:

- najazdy na imperium ludów germańskich pod koniec IV w.,

- osiedlenie się ludów germańskich w prowincjach rzymskich i tworzenie własnych królestw.
1 5 1