Ustal nazwę substancji, którą stopiono i poddano elektrolizie, jeżeli w wyniku elektrolizy na katodzie wydzielił się magnez,a na anodzie chlor, oraz:
a) podaj wzór tej substancji;
b) napisz równania reakcji chemicznych zachodzących na katodzie i na anodzie.

1

Odpowiedzi

2010-01-29T10:42:10+01:00
A)
MgCl2
b)
K(-): Mg(2+) + 2e(-) -----> Mg(o)
A(+): 2Cl(-) - 2e(-) ------> Cl2(o)