1)Wyjaśnij dlaczego św.Paweł mówi o sobie, że jest "poronionym płodem"???


2)Od kogo Jezus otrzymał godność Kapłana???
3)Co musiał zrobić Jezus aby móc spełnić funkcję Arcykapłana???
4)Jaką ofiarę złożył Jezus???
5)Dlaczego Jezus nazywa się najlepszym Kapłanem, a jego ofiarę najdoskonalszą????

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T21:42:43+01:00
1)ponieważ wyparł się jezusa 3 razy
2)Od Boga
3)MUsiał złożyc ofiare
4)ofiare samego siebie , został ukrzyżowany
5)Ponieważ jest pasterzem wszystkich Chrześcijan , a jego ofiara jest najdoskonalsza ponieważ złożył się ona w ofierze za nasze grzechy