Odpowiedzi

2010-01-29T09:12:25+01:00
Pierwsze państwa Słowiańskie

A) Państwo Samona 7 wiek założyciel Samo, kupiec frankijski. Państwo Samona powstałe po zwycięstwie nad Tureckim ludem Awarów w dobie swojej świetności obejmowało Morawy, Czechy, Karyntia.
B) Państwo Bułgarskie założyciel Asparuch wódz Protobułgarów, ludu pochodzenia Tureckiego. Powstałe ze zmieszania się Słowian z innym ludem Tureckim Bułgarami.
C) Państwo Wielkomorawskie założyciel Mojmir powstałe 9-10 wiek stolicą tego państwa Wielhald. Obejmująca Morawy, Czechy, Słowację, Południową Polskę i Chorwację.
D) Państwo Czeskie założyciel Borzywój które powstało po upadku Wielkomorawskiego i obejmowało również południową Polskę.
E) Państwo Kijowskie czyli Ruskie 10 wiek założyciel Ruryk i jego następca Oleg(Waregowie).