Rysunki z załączniku
1.Narysuj,a następnie pokoloruj trzy różne figury, z których każda ma pole równe 6cm².

2.Dokończ rysunki trójkątów: równoramiennego ABC, prostokątnego KLM i rozwartokątnego PRS o polach 4,5²każdy.
W zadaniu 2 każda podstawa do każdego trójkąta ma 3cm.
Proszę jak najszybciej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T18:25:19+01:00
1. prostokat 3x2 (3*2=6cm)
trojkat h=6
podstawa 2
(6*2:2=6)
romb
d1=6
d2=2
(6*2:2=6)

2
3*3:2=4.5