Odpowiedzi

2009-04-09T09:24:35+02:00
Metoda nauczania (kształcenia) – to sposób działania nauczyciela z dziećmi, zmierzający do osiągnięcia, uzyskania wiadomości i umiejętności w danym zakresie. Metody nauczania możemy podzielić na dwie główne grupy:

Metody Informacyjne ( dostarczają uczniom informacji z założeniem, że uczeń będzie poszerzać swoją wiedzę), wyróżniamy tu: wyjaśnienie, opis, narrację.
Metody Heurystyczne ( nauczyciel tak stymuluje proces edukacyjny aby dziecko samo doszło do wiedzy), wyróżniamy tu: metody problemowe, dialog, dyskusje.

Metody oparte na słowie :
Opowiadanie (opis) - polega na zaznajomieniu uczniów z jakimiś rzeczami, zjawiskami w formie ich słownego opisu. Wykorzystywane jest w młodszych klasach szkoły podstawowej, dlatego musi być obrazowe.
Pogadanka - jej istota polega na rozmowie kierowanej przez nauczyciela z uczniami. Nauczyciel zmierzając do osiągnięcia sobie znanego celu stawia pytania uczniom, na które oni udzielają odpowiedzi. Jest ona przede wszystkim wykorzystywana w niższych klasach szkoły podstawowej.
Dyskusja - polega na wymianie poglądów na określony temat, można wykorzystać ją dopiero w najwyższych klasach szkoły podstawowej oraz w szkole średniej. Dyskusja, bowiem wymaga specjalnego przygotowania uczestników.
Dialog – forma rozmowy nauczyciela z uczniami, a także uczniów pomiędzy sobą, jest formą bardzo żywiołową.
Metody problemowe - inaczej gry dydaktyczne.
Gry dydaktyczne to rodzaj metod nauczania - należących do grupy metod problemowych, które organizują treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji, w celu zbliżenia procesu poznawczego ucznia do poznania bezpośredniego, dzięki dostarczeniu okazji do manipulowania modelem.
Podział gier dydaktycznych:
Burza mózgów - ta metoda przeznaczona jest do samodzielnego, szybkiego wymyślania przez uczniów zbioru hipotez przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego.
Metoda sytuacyjna - zwana metodą przypadków - polega na bardzo dokładnym rozpatrzeniu jakiegoś przypadku, tak skonstruowanego, że jest on typowy, często wykorzystujemy w szkolnictwie medycznym, wojskowym.
Metoda symulacyjna - inaczej inscenizacja - to udawanie kogoś np. nauczyciela, robi się wszystko tak jakby się nim było. Uczeń jest aktywny.
Polimetodyczność – stosowanie wielu metod kształcenia w ciągu dnia. Celem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka.