Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T19:01:50+01:00
Próbne egzaminy, które sprawdzałem,wymagały nastepującej wiedzy:
-wzory sumaryczne i strukturalne tlenków,kwasów,wodorotlenków i soli,
-obliczanie stężenia procentowego (od początku istnienia gimnazjów,są zawsze),
-zadania stechiometryczne,
-obliczanie mas cząsteczkowych i molowych,
-prawo zachowania masy i stałych stosunków wagowych,
-wzory sumaryczne,półstrukturalne i strukturalne,alkanów,alkenów i alkinów,
-proces fotosyntezy i fermentacji alkoholowej,
-alkohole
-kwasy karboksylowe i ich sole,
-dysocjacja jonowa związków o budowie krystalicznej i kowalencyjnej-spolaryzowanej.