Odpowiedzi

2010-01-28T22:55:27+01:00
Po Polsku:

-sortują śmieci.
-wycinają coraz mniej drzew i lasów.
-podczas budowy autostrad, zapewniają "Zielone Mosty" dla zwierząt.
-Nie wycinają zabronionych gatunków roślin i grzybów.
-Polują coraz mniej na zwierzęta bądź też nie łowią wyznaczonych gatunków Ryb.
-Jeżdżą coraz więcej ekonomicznymi w spalaniu emisji samochodami.
-Poprzez nakładane przez Policję na Polaków wysokie mandaty za zaśmiecanie ulic, zmobilizowało Polaków to do zaprzestania zaśmiecania ulic.
-Zostają Zamknięte wszystkie Fabryki, które wydzielają za dużo szkodliwych spalin.
-używają więcej papierowych Toreb na zakupy, a mniej plastikowych toreb.


Po niemiecku:

-Müll-Sortierung.
-Schnitt weniger Bäume und Wälder.
-während der Bau von Autobahnen, eine "Grüne Brücke" für Tiere.
-Schneiden Sie nicht in der verbotenen Arten von Pflanzen und Pilzen.
-Hunt für weniger Tiere, oder fangen nicht Fischarten festgestellt.
-Sie fahren mehr und mehr wirtschaftlich im brennenden Auto-Emissionen.
-Durch den mit der Polizei auf einem hohen Aufträgen für Polen Littering den Straßen, mobilisiert, um die Polen überladen den Straßen zu stoppen.
-Alle Fabriken geschlossen werden, dass zu viel schädliche Abgase absondern.
-Verwendung mehr Papiertüten für den Einkauf, und weniger Plastiktüten.
1 5 1