W licznie dwucyfrowej cyfrą dziesiątek jest x, a cyfra jedności jest o 2 większa od cyfry dziesiątek. Zapisz tę liczbę oraz liczbę powstałą po zamianie miejscami cyfr w liczbie początkowej. Oblicz różnicę między liczbą powstałą po zamianie cyfr a liczbą początkową.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-28T18:45:41+01:00
Ogólny wzór na liczbę dwucyfrowa:
10x+y-gdzie;x-cyfra dziesiątek;y-cyfra jedności:
y=x+2, to,
10x+(x+2)=11x+2,jeżeli przestawimy cyfry,otrzymamy:
10y+x=10(x+2)+x=10x+20+x=11x+20;
Różnica liczb po przestawieniu cyfr wynosi:
11x+20-(11x+2)=11x+20-11x-2=18.