Odpowiedzi

2010-01-28T19:23:00+01:00

a)Butanol
spalanie całkowite
C4H9OH + 6O2 ---> 4CO2 + 5H2O
półspalanie
C4H9OH +4O2 ---> 4CO + 5H2O
spalanie niezupełne
C4H9OH + 2O2 ---> 4C + 5H2O

b)Pentanol
spalanie całkowite
2C5H11OH + 15O2 ---> 10CO2 + 12H2O
półspalanie
C5H11OH + 5O2 ---> 5CO + 6H2O
spalanie niezupełne
2C5H11OH + 5O2 ---> 10C + 12H2O

c)Heksanol
spalanie całkowite
C6H13OH + 9O2 ---> 6CO2 + 7H2O
półspalanie
C6H13OH + 6O2 ---> 6CO + 7H2O
spalanie niezupełne
C6H13OH + 3O2 ---> 6C + 7H2O

d)Heptanol
spalanie całkowite
2C7H15OH + 21O2 ---> 14CO2 + 16H2O
półspalanie
C7H15OH + 7O2 ---> 7CO + 8H2O
spalanie niezupełne
2C7H15OH + 7O2 ---> 14C + 16H2O

e)Oktanol
spalanie całkowite
C8H17OH + 12O2 ---> 8CO2 + 9H2O
półspalanie
C8H17OH + 8O2 ---> 8CO + 9H2O
spalanie niezupełne
C8H17OH + 4O2 ---> 8C + 9H2O

f)Nonanol
spalanie całkowite
2C9H19OH + 27O2 ---> 18CO2 + 20H2O
półspalanie
C9H19OH + 9O2 ---> 9CO + 10H2O
spalanie niezupełne
2C9H19OH + 9O2 ---> 18C + 20H2O

g)Dekanol
spalanie całkowite
C10H21OH + 15O2 ---> 10CO2 + 11H2O
półspalanie
C10H21OH + 10O2 ---> 10CO + 11H2O
spalanie niezupełne
C10H21OH + 5O2 ---> 10C + 11H2O
28 4 28